ตู้ยามบ้านเหล่า


ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2540 ไม่ได้ใช้งบจากราชการแต่อย่างใด โดยรับบริจาคที่
และการร่วมบริจาคเงิน ของประชาชน ในตำบลบ้านเหล่า

จำนวน  9 หมู่บ้าน    มีพื้นที่ทั้งหมด 43.0704 ตารางกิโลเมตร