กต.ตร ภาค ประชาชน


2

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

(กต.ตร.สภ.บ้านกวาง)

กต.ตร.คืออะไร