เขตรับผิดชอบ


 

 

อาณาเขต

 

สภาพโดยทั่วไป

ที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง เลขที่  253  หมู่ 2 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูเงม่น จังหวัดแพร่  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองแพร่ ประมาณ  10 กิโลเมตร

 

 

 

 

การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว –ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวน้อยมาก เนื่องจากเป็นพื้นไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
 
การบริหารส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง 
1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง 
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ 
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 
 
ศาสนา จำนวน   9 วัด
1.  วัดกุญชรนิมิตร                                     2.  วัดมงคลถาวร
3.  วัดบ้านเหล่าพิชัยศิริ                              4.   วัดสิทธิวิมล 
5.  วัดบ้านน้ำฮอก                                      6.  วัดบ้านหนองช้างน้ำ
7.  วัดบ้านกาศเหนือ                                  8.  วัดบ้านกาศใต้
9.  วัดบ้านม่วงเกษม
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จำนวน 8 แห่ง
1.  โรงเรียนบ้านกวางประชาลือราษฎร์     
2.  โรงเรียนวัดมงคลถาวร
3.  โรงเรียนบ้านเหล่าพิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์   
4.  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก
5.  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล                 
6. โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์           
7.  โรงเรียนบ้านกาศประชานุกุล                       
 
สถาบันการเงิน ธนาคาร มีจำนวน - แห่ง
โรงแรม                  มีจำนวน - แห่ง
หอพัก                มีจำนวน - แห่ง
ไปรษณีย์               มีจำนวน - แห่ง
สถานีอานามัย          มีจำนวน - แห่ง