รูปภาพกิจกรรมในอดีต


พ.ต.ท.สัญชัย  อรชร สว.สภ.บ้านกวาง 2539

 

พ.ต.ท.ประดิษฐ์   ถิ่นสอน สว.สภ.ต.บ้านกวาง ปี 2542

พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์  สิงห์ทองลา สว.สภ.ต.บ้านกวาง ปี 2552

พ.ต.ท.สวโรจน์   อินธนะวงษ์ชัย สวญ.สภ.บ้านกวาง 2554

พ.ต.ท.สวโรจน์   อินธนะวงษ์ชัย สวญ.สภ.บ้านกวาง 2557

พ.ต.ท.วาทิต  วุฒิศิริพร สวญ.สภ.บ้านกวาง 2558

พ.ต.ท.พลภูมิ  แสดงสกุลสุนทร สวญ.สภ.บ้านกวาง 2560