สายตรวจรถยนต์


 สายตรวจรถยนต์    ประกอบด้วยรถยนต์สายตรวจ  ๑  คัน มีกำลังตำรวจประจำรถ  ๓  นาย
โดยมี ร้อยเวร  ๒๐  เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติ และมีข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำรถ  ๖   นาย แบ่งการออกตรวจเป็น   ๓    ผลัด โดยผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ผลัดละ  ๒๔  ชั่วโมง  ออกตรวจในเขตพื้นที่ตำบลุบ้านเหล่า,ตำบลบ้านกาศ และตำบลบ้านกวาง