แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่


สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในพื้นที่

วัดกุญชรนิมิตร ตั้งอยู่ที่ ม. 5 ต.บ้านกวาง มีสิ่งที่น่าไปสักการะ เช่น พระธาตุสะหลีสรีกุญชร รูปปั้นช้าง ซึ่ง มีตำนาน
เก่าแก่ เล่ากันว่า สมัยก่อนมีขบวนเสด็จของกษัตริย์สมัยก่อน พอเดินทางมาถึง ณ จุดนี้ มีช้างในขบวนได้ล้มลง (ภาษาทางเหนือ เรียกว่ามูบ ) ต่อมาชาวบ้านได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกวางช้างมูบ และปัจจุบันได้มีการสร้างรูปปั้นช้างขึ้น และได้เป็นที่ประชาชนมาสักการะขอพรและโชคลาภต่างๆอยู่ไม่ขาดสาย