โครงการโรงพักสร้างสุข


        

      

เป้าหมาย โรงพักสร้างสุข 

  คือทำให้สถานีตำรวจให้เป็นองค์กรแห่งความสุขโดยเน้นการพัฒนาไปที่ คนให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน   ตามแนวคิด Happy 8  แล้วคนก็จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ทำให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ

 

happy 8  คืออะไร

1.happy body               สุขภาพดี  ร่างกายแข็ง  จิตใจแจ่มใสเบิกบาน
2.happy heart               น้ำใจงาม
3 .happy relax               การผ่อนคลาย    
4.happy brain               การหาความรู้
5 .happy soul                คุณธรรม
6.happy maney             ใช้เงินเป็น

7.happy family               ความสุขของครอบครัวข

8.happy society      ความสุขของ องค์กร และสังคม

 

 

กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการ

กิจกรรม แข่งกีฬาฟุตซอล 4 คน เข้าวัดฟังธรรม
กิจกรรมเข้าพรรษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง