โครงการอาหารกลางวัน


พ.ต.ท.วีรยุท  อรุณ สวญ.สภ.บ้านกวาง ได้ ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวันและโครงการพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นการลดรายจ่ายโดยนำวัตถุดิบที่ได้จากการปลูกพืชผักในสถานีตำรวจ มาปรุงเป็นอาหาร ตามนโยบาย ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.