โครงการอาชีพเสริม


สภ.บ้านกวาง  ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมแก่ข้าราชการตำรวจ โดยให้ใช้เวลาหลังจากเลิกงาน หรือ นอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งมี ข้าราชการำตรวจ ในสังกัด สภ.บ้านกวาง ได้มีอาชีพเสริม หลายคน เช่น ด.ต.ผดุงศักดิ์  ผัดผ่อง ผบ.หมู่(ป)สภ.บ้านกวาง ใช้เวลาออกเวร ขายข้าวสาร ซึ่งมีร้านขายข้าวสารเป็นของตนเอง ตามรูป ได้มีข้าราชการตำรวจและประชาชน ได้สั่งข้าว จึงได้ขับรถพร้อมกับนำข้าวสารมาส่งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

 

ด.ต.ผดุงศักดิ์  ผัดผ่อง 

ร.ต.ท.นิคม  เชื้อชาติ  รอง สว.(ป)ฯ ทำการเกษตร ครบวงจร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

 

ด.ต.พัฒนพงศ์ วงศ์ดาว ผบ.หมู่(จร)ฯ ทำขนมขาย