ประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โพสต์เมื่อ : 2020/04/07:11:29:20


แจ้งประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID –19) สภ.บ้านกวางได้มีการ ออกตรวจ และตั้งจุดตรวจ บังคับใช้กฎหมาย จึงกำชับ ให้ประชาชนทุกท่านต้องปฏิบัติตาม พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด   โดยได้มีการปล่อยแถวบูรณาการทุกฝ่าย ตั้งแต่ วันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๓  มี นายฤทธิเดช  ศรีใจวงศ์ ปลัดอำเภอสูงเม่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ฯ ร่วมปล่อยแถว ณ สภ.บ้านกวาง